Byggeprosess

byggeprosess

Dersom kunden velger at Eko-mod skal stå for hytteleveransen sammen med våre samarbeidspartnere utarbeides det et kostnadsoverslag for hytten, basert på foreliggende hyttekonsept eventuelt ny hyttetype. Ved enighet signeres en standard kontrakt, material leveranse og arbeidstegninger utarbeides og produksjonsunderlag for hytten lages. Eko-mod står for alle garantier for byggeprosessen.

FUNDAMENTERING

Samtidig som arbeider pågår med pre-cut element eller modulproduksjon, kan grave og fundamentarbeidene starte på tomten. Dersom fundamentering inngår i leveransen vil Eko-mod tilrettelegge for ringmur eller søylefundamenter. Dersom kunden ønsker å etablere eget fundament kan Eko-mod være med å tilrettelegge for dette.

BYGGERI

Når hytten er klar for levering bestemmes en tidsplan for dette, pre-cut, element og modulleveranse leveres til tomten for videre arbeider.

KOMPLETTERING

Hytten ferdigstilles med tekking av tak, beslag, taknedløp, samt inngangspartier med rister, rekkverk, takutstikk, tilkobling av strøm, vann og så videre. Til slutt kan det utstedes ferdigattest og det er klart for innflytting.