FAQ

 

Er tomten egnet for bygging?

En må undersøke om tomtens størrelse og topografi er egnet for hyttebygging. Dersom tomten kan innpasse lastebil og mobilkran, samt at adkomstveien til tomten har tilstrekkelig bredde og høyde er tomten også egnet for elementer og moduler. Ta kontakt for ytterligere informasjon.


Hvordan finne den beste løsningen eller designen for tomten? 

Man må etablere den beste plasseringen på tomten ift. utsikt, skjerming, sol, vind, etc. Vi skisserer frem et Eko-mod-konsept tilpasset tomten. Vi utarbeider budsjettpris samt materialleveranse.

Eko-mod har sentral godkjenning gjennom vår samarbeidspartner Abacus AS.

Sentral godkjenning innebærer :

  • Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker

  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift

  • Har betalt skatter og avgifter


Når kan produksjonen starte og når kan man etablere fundamenter inkl. VA-ledninger?

Ved godkjent rammetillatelse kan en starte opp produksjon av hytten i fabrikk samt etablere fundamenter og VA-ledninger for tilkobling til boligen (VA = vann og avløp).


I tillegg til hytten og fundamenter kan Eko-mod også levere terrasser, garasje, carport etc. Vi kan også bistå med utendørsarbeider som harde overflater, gjerder, forstøtningsmurer etc. og landskap.

 

Hva kan Eko-mod levere?


Elementer/moduler leveres til tomten og sammenkobles, samt ferdigstilles med tekking av tak, beslag, taknedløp samt inngangspartier med rister, rekkverk, takutstikk etc.

 

Hvordan foregår leveransen av elementer/moduler og monteringen på fundamenter?