Finansiering

Ved å bygge i henhold til Eko-mod sine standarder og leveransetider vil en kunne redusere den totale byggeprosessen med opptil 3 måneder. Det meste av prosjekteringen foretas i forkant og en får redusert projekterings- og byggetid. Dette vil igjen redusere tiden for byggelån og påløpte rentekostnader, og den totale byggelånskostnaden vil bli redusert. Det er viktig at en i tidlig fase får sikkerhet for det totalt lånet for boligen. Betalingsplan for byggeriet legges opp i forhold til leveranse og byggeprosess.

forarbeid

Ved muntlig avtale med kunde, så setter Eko-mod i gang skisseprosjekt med en kostnad på 10 000,- kr, som vil bli trukket fra totalpris ved ferdigleveranse

signering av kontrakt

Når en har bestemt utformingen av boligen og omfanget av leveransen, er det tid for å signere kontrakt. En kostnad på 10 % forfaller ved signering av kontrakt og når denne er betalt vil en tilrettelegge for produksjon av byggeriet

produksjonsstart i fabrikk

Når rammetillatelsen er godkjent kan den videre prosjekteringen begynne. Ved oppstart av produksjon i fabrikk forfaller et beløp på 30 %

leveranse av hytten

Når hytten leveres til tomten, forfaller det et beløp på 50%

ferdigstillelse

Byggeriet ferdigstilles, forfaller det resterende beløp på 10%


betalingsplan

  1. 10 % ved signering av kontrakt (depositum)

  2. 30 % ved godkjenning av rammetillatelse og oppstart av produksjon i fabrikk

  3. 50 % ved leveranse av hytten på byggeplass

  4. 10 % ved ferdigstillelse av hytten på tomten