Konsept & filosofi

Eko-mod er et konsept som i utgangspunktet baserer seg på enkle bygningsformer. Vi benytter bærende trekonstruksjoner som er et naturlig og bærekraftig valg som gir lang levetid med minimale vedlikeholds- og driftskostnader, som gir et godt inneklima og lavt CO2 utslipp. 

Alle tilførte materialer er valgt ut fra bærekraftige forutsetninger uten tilførsel eller bruk av noen skadelige materialer. Dette inkluderer også alle innvendige materialer og overflater som tak, veggkledninger, gulvbelegg og maling.

Eko-mod benytter fornybare energikilder som vindturbiner, solenergi og bergvarme. Hyttene bygges både som pre-cut, elementer og moduler iht. kundens ønsker og behov, tomtens beliggenhet, adkomst etc. Eko-mod kan levere i ulike tekniske standarder, fra dagens standard (TEK 17) til passivhus- og plusshus standard.